Skip to main content

Beskrifning öfwer Wärmeland, afdeld i sex tidehwarf, twänne under hedendomen, och lika många under påfwedömet och lutherska tiden : jämte en kort inledning, om landets läge, namn, wattudrag, bergsträkningar, skogar, med mera

Item Preview

11,904 Views

2 Favorites

DOWNLOAD OPTIONS

JPEG
Uplevel BACK